Programski principi Radničke fronte

Programski principi Radničke fronte

1.

Radnička fronta je politička organizacija radnika, nezaposlenih, umirovljenika i studenata koja se bori za korjenitu promjenu političkih i ekonomskih odnosa u korist svih potlačenih i onih koji žive od svojega rada, za ostvarivanje

...
  • 11. 10. 2015.
  • Piše: Radnička fronta