Radnička fronta je politička stranka, odnosno organizacija koja okuplja radnike/ce, aktivist/ic/e, sindikalist/kinj/e - ponajprije sindikalne baze, nezaposlene i student/ic/e te gradi široku progresivnu frontu posvećenu korjenitoj promjeni političkih i ekonomskih odnosa u korist svih potlačenih i onih koji žive od svojega rada.

Svi koji se slažu s temeljnim ciljevima Radničke fronte su dobrodošli: borba za radnička prava, ekonomska demokracija, antikapitalizam, antifašizam, borba za prava žena i LGBT osoba te zaštita okoliša.

Imamo lokalne organizacije u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Puli.

Pročitajte:

Zahtjeve Radničke fronte
Programske principe Radničke fronte
O funkcioniranju i ustroju Radničke fronte

I pridružite se!

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?

×

Greška

[OSYouTube] Alledia framework not found