Istanbulska konvencija trebala je biti ratificirana "jučer" - Vlada nam svojim potezima poručuje da će to biti "malo sutra":

Ratificirajte Istanbulsku konvenciju danas!

Radnička fronta izražava potporu borbi civilnog društva, prije svega feminističkim organizacijama, koje godinama potiče i zagovara ratifikaciju Konvencije vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (poznatije kao Istanbulska konvencija).

H20161206004742

U sklopu regionalne kampanje "Potpisujem!" prikupljeno je i Vladi predano krajem 2016. godine 25.000 potpisa građanki i građana kao potpora zahtjevu za hitnom ratifikacijom. Podsjećamo kako u regiji, osim Hrvatske, to nije učinila još samo Makedonija.

Premda je premijer Plenković netom nakon izbora, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (17. 12. 2016.), najavio skoro pokretanje postupka saborske ratifikacije Istanbulske konvencije, u posljednje vrijeme svjedočimo nizu kontradiktornih izjava i poteza aktera čiji je posao promicati što hitniju ratifikaciju ove Konvencije. Povodom Međunarodnog dana žena oformljena je apsolutno sporna radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije. Među četiri člana_ice toga odbora imenovani su predstavnici udruga koje se izričito protive ratifikaciji Konvencije  ̶  Ivan Prskalo iz "Ordo Iuris Hrvatska" i Ivan Munjin iz "U ime obitelji".

U vrijeme u kojem broj ubijenih žena raste, a nitko ne odgovara, kada institucije umjesto da štite prava i provode procedure i zakone svojim činjenjem i nečinjenjem omogućuju, a često i potiču nasilje prema ženama  ̶  ratifikacija, a onda i provedba Istanbulske konvencije u punom obliku je obaveza i nužnost, a ne predmet rasprave.

Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi je pravno obavezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koju je Hrvatska potpisala 2013., a stupila je na snagu 2014. ratifikacijom deset država članica. Zemlje potpisnice dužne su osigurati njezinu provedbu, a posebno mjere za zaštitu prava žrtava  ̶  bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Istanbulska konvencija detaljno razrađuje obveze potpisnica, čime zapravo pomaže državama u ustvaranju i prilagođavanju zakona. No, neokonzervativni ultradesni akteri na vlasti, koji si "tepaju" da su demokršćani, u posljednje vrijeme trude se raditi na zaustavljanju procesa ratifikacije Istanbulske konvencije. Ono što oni nazivaju "rodnom ideologijom" u stvarnosti predstavlja civilizacijski doseg, budući da se po prvi put nasilje prema ženama definira kao rodno uvjetovano. Odnosno, ono što je dosad bilo "prešućeno" i time otežavalo provedbu institucionalnih mehanizama zaštite žena od nasilja, Istanbulska konvencija naglašava i jasno definira: nasilje prema ženama je uvijek rodno uvjetovano, a to znači da se odnosi na žene zato što su žene i zato što prekomjerno pogađa žene. Domaći religijski fundamentalisti koji su se "prošvercali" na pozicije moći pod krinkom "umjerenih demokršćana" uzimaju si za pravo "interpretirati" i kritizirati Konvenciju koja je proizišla iz dugotrajnog, stručnog rada brojnih timova i odbora na standardima, mehanizmima, protokolima, preporukama; koja se temelji na sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava i koja je zasnovana na osnovnim načelima međunarodnog humanitarnog prava.

Njihovi prigovori Konvenciji samo su mehanizam pohoda kojem su posvećeni – a to je zatiranje prava svih onih koji se ne uklapaju u njihovu nazadnjačku matricu. Savjetnik Ilčić je otišao, no od ministra D. I. Stiera ne možemo očekivati da će promijeniti svoje manipulativne politike i odreći se svojih "načela u pluralnom i složenom društvu u kojem postoje i zakoni koji nisu uvijek u skladu s prirodnim zakonima i kršćanskom naukom", kako reče na domaćoj verziji okupljanja neokonzervativaca zvanom TradFest. Stoga mislimo da Stier i oko njega okupljena klika zlorabe svoju poziciju za nametanje ideologije fundamentalističko-religijskih grupacija na štetu svojih građanki i građana.

Radnička fronta daje punu podršku borbi feminističkih i aktivističkih organizacija za što hitnijom ratifikacijom Istanbulske konvencije kao i njezinom punom primjenom. Pridružujemo se njihovim zahtjevima koji uključuju i povlačenje spomenutih spornih članova odbora – Prskala i Munjina  ̶  te ostavku ministra Stiera.

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?