Nastavljamo neumornu borbu za blokirane. Naša zastupnica Miljenka Ćurković podnijela je dva amandmana na Odluku o komunalnoj naknadi, po kojima bi blokirani vlasnici jedine nekretnine u kojoj žive bili oslobođeni od plaćanja komunalne naknade.

Na sljedećoj sjednici GS-a, 26. 2. odlučivat će se i o dvije točke koje smo inicirali: 1. priznavanje blokiranih te tražitelja azila kao socijalne kategorije s pravima iz sustava socijalne zaštite ; 2. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Studentskog kampusa Borongaj.

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o socijalnoj zaštiti azilanata i blokiranih jednoglasno je prihvaćena na Odboru za socijalnu skrb.

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?