Knjiga objašnjava osnove "teorije svjetskog sistema" (world-system theory) poznatog američkog (lijevog) sociologa Immanuela Wallersteina. Riječ je o multidisciplinarnom pristupu analizi trenutnog globalnog ekonomsko-političkog sistema koji povijesti (i sadašnjosti) pristupa iz perspektive dugih povijesnih razdoblja (longue durée), proučavajući dugotrajne tendencija u povijesti i razvoju svjetskog sistema i kapitalizma. Wallersteinova je teza, među ostalim, da je kapitalizam u svojoj završnoj fazi i da će se u sljedećih 50-ak godina situacija razriješiti ili tako da će svijet krenuti u relativno egalitarnijem i socijalno pravednijem smjeru ili u smjeru još veće autoritarnosti i hijerarhiziranosti. Redovni polumjesečni Wallersteinov blog možete pratiti na: http://iwallerstein.com/

Link na knjigu

Pošteno je priznati da ova stranica koristi cookies/kolačiće.
Podatke koji se prikupe na taj način ne dilamo dalje. Pogotovo ne Googleu.
Za analizu statistike posjeta, kao i za sve drugo, koristimo open source.
OK?