Biografija Katarine Peović

Izv. prof. dr. sc. Katarina Peović istaknuta je javna intelektualka i dugogodišnja politička aktivistica i teoretičarka.

Rođena je u Zagrebu 1974. godine. Komparativnu književnost i kroatistiku je završila na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1993-1999.) Na istom

...
  • 08. 01. 2021.
  • Piše: Radnička fronta