Članci

Vjekovni san o neovisnosti u Hrvata

  • 20. 09. 2018.
  • Piše: Radnička fronta

Prema istraživanju Fakulteta političkih nauka iz travnja 1990. na uzorku od 2608 stanovnika iz čitave zemlje (Grdešić, Kasapović, Šiber & Zakošek 1990, Hrvatska u izborima '90. Naprijed, Zagreb, str: 199-200):

52% za Jugoslaviju kao konfederaciju
14% za status quo (Jugoslavija kakva je već bila)
14% za Jugoslaviju sa slabijim republikama
11% za Jugoslaviju bez republikâ
11% za odcjepljenje pod svaku cijenu