Članci

Radnička fronta traži izvještaj gradonačelnika za blokirane

  • 08. 05. 2018.
  • Piše: Radnička fronta

Govor rotacijske zastupnice u Skupštini

U gradu Zagrebu živi 63.225 ljudi čiji su računi blokirani, oni ukupno duguju 12,2 milijarde kuna. Od njih prema Gradu Zagrebu dug imaju 17.594 osobe. Blokirani već neko vrijeme predstavljaju veliku skupinu ljudi koje politika koristi kako bi se njima manipuliralo, baratalo, koristilo u ove ili one svrhe ali ne i da bi im se konkretno pomoglo. U gradu Zagrebu postoji niz mjera koje se donose najmanje od 2012. godine (a navodno čak i od 2009. godine) – s vrlo skromnim ili nikakvim rezultatom.

Tako je Gradonačelnik i za ovu sjednicu ponudio jedan nejasni model za blokirane, pa ga povukao, no iako imamo 52 točke za raspravu – najviše bi se moglo reći upravo o točkama koje su povučene. Zašto su predložene i zašto su povučene mogao bi biti predmet odvojene rasprave u koji nećemo ulaziti, osim što valja primijetiti da je Gradonačelnik, nakon mjeseci šutnje i traženja izvještaja, na ovoj sjednici naumio izaći sa sasvim novim modelom pomoći blokiranima. Osim što je točka povučena bez pravog objašnjenja, valjalo bi pitati što je taj model želio reći, s obzirom da je bio jedan od najnedorečenijih i nesustavnijih prijedloga koji su se pojavili u ovoj Skupštini, čemu svjedoče svi koji su se ovom predmetu posvetili.

No prije predlaganja novih modela, tražimo izvještaj i objašnjenje zašto se po starom modelu nije ništa riješilo. Izvještaj koji tražimo odnosi se na mjeru koja je pokrenuta tako da je gradonačelnik Milan Bandić 16. svibnja 2017. poslao pisma na adrese ovršenika u postupcima prisilne naplate duga po osnovi naknade za prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje i usluga opskrbe plinom te ih pozvao da podnesu zahtjev radi odgode plaćanja, obročne otplate duga, otpisa zateznih kamata i otpusta dijela troškova postupka, pod uvjetima da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu; da je protiv njih pokrenut ili okončan izvansudski/sudski postupak ovrhe zbog dospjelih, a neplaćenih računa izdanih za naknadu za prijevoz i zbrinjavanje komunalnog otpada, vodnih usluga javne vodoopskrbe i odvodnje i usluga opskrbe plinom; te da su im neto mjesečni primici po članu kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva jednaki ili manji od 2.200,00 kuna ili su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb.

Zahtjevi su predavani po Zaključku Skupštine ZGH d.o.o. iz svibnja 2017. godine (iako je postojao još jedan zaključak iz travnja iste godine, pa su neki zahtjevi predavani dva puta). Skoro godinu dana od Gradonačelnikovog poziva, skoro ništa nije riješeno - odnosno riješena je jedna molba od njih 915, a u Holdingu kažu da je tek 29 zahtjeva u obradi (što je tek 3 % molbi). Mi zato tražimo izvješće gradonačelnika - naša je intencija da prije mogućih novih modela i pokušaja ustvrdimo zašto se po postojećim modelima ništa nije riješilo.

Prije donošenja bilo kojeg novog prijedloga, nužno je od gradonačelnika dobiti izvještaj o razlozima neuspjeha postojećeg modela pomoći blokiranima, kako bismo ustvrdili koji su to realni koraci za rješenje problema. Podsjećamo da neki ljudi koji su podnijeli zahtjev i čekaju odgovor, a koji su nam se i javljali za pomoć, žive bez grijanja i tople vode, da su bolesni i nepokretni, a da su dugove stvorili ne zbog neracionalnog života, već zbog par stotina kuna duga koji su narasli zbog troškova ovrhe i do sedam puta.

Zaključak je nužno donijeti čim prije jer blokirani čekaju odgovor na svoje zahtjeve, te se u međuvremenu gomilaju troškovi postupaka ovrhe, a u sklopu najava o novim prijedlozima pomoći blokiranima, potrebno je prije takvih modela utvrditi status starih i razloge nerješavanja postojećih zahtjeva.