Članci

Radnička fronta i anarhizam

  • 20. 01. 2017.
  • Piše: Radnička fronta

Autor: Branislav Maričević

Budući da Radnička fronta želi oko sebe okupiti širok spektar ljevičarskih organizacija – od sindikata do nevladinih udruga, na anarhiste gledamo kao na prirodne saveznike u borbi protiv kapitalizma. Unutar RF-a imamo i članove koji se izjašnjavaju kao anarhisti. Razlika između anarhista članova RF-a i članova anarhističkih organizacija je u metodama borbe. RF se ne teži izgraditi kao politička stranka u tradicionalnom smislu te riječi. Želimo izgraditi organizaciju aktivista koji su neprestano uključeni u sindikalni, ženski i studentski pokret, kao i borbu za prava svih potlačenih skupina društva.

Smatramo da bez šire potpore obespravljenih djelovanjem kroz institucije ne možemo postići korjenitu promjenu kojoj težimo. Djelovanje kroz političku partiju nam omogućava lakši pristup medijima te bolji poligon za promociju suvisle lijeve retorike i privlačenje novih članova. Ono što RF razlikuje od buržujskih političkih partija je horizontalna struktura partije koja ima dosta sličnosti s organizacijskim modelima koje koriste anarhističke grupe.

Mi unutar Partije nemamo predstavnike koji samostalno mogu donositi bitne strateške odluke bez da se konzultiraju s članstvom, već imamo delegate s imperativnim mandatima koji zajedno tvore Operativno-koordinacijsku sekciju (OKS). OKS donosi svakodnevne, koordinacijske, tehničke, operativne, manje i hitne odluke, sukladno Pravilniku o radu OKS-a, no Skupština tj. svi članovi putem e-glasanja ili uživo naknadno uvijek mogu odlučiti drugačije. Budući da se zalažemo za samoupravljanje, bitno nam je da kao organizacija funkcioniramo upravo na taj način te da razvijamo interne procese koji će biti ujedno i efikasni i demokratični. Za razliku primjerice od Syrize i vertikalno ustrojenih ljevičarskih partija, u RF-u ne postoji mogućnost da pojedinac samovoljno donosi odluke koje su kontra stavova većine članova partije.