Članci

Medijska izjava RF-a povodom privođenja aktivista nakon akcije u Jasenovcu

  • 29. 12. 2016.
  • Piše: Radnička fronta

Autor: Radnička fronta

Medijsko priopćenje RF-a o privođenju aktivista nakon ostavljanja plakata na profašističkom spomeniku u Jasenovcu u kojem se iz pravne perspektive osporava današnje pravno neutemeljeno privođenje aktivista, kao i pravno neodrživa argumentacija vlade da ustaški pozdrav ne smiju ukloniti jer je dio službeno registriranog znaka udruge. Kako se ističe u izjavi:

"postojanje pogrešne odluke (koja je, dok se u propisanom postupku ne ospori, pravovaljana) u upravnom postupku nema nikakvog utjecaja na donošenje odluke u kaznenom postupku. Dakle, kazneni sud slobodan je u interpretaciji Kaznenog zakona, i nije vezan uz odluke upravnih tijela. Pogrešna odluke jednog državnog tijela ničim ne obvezuje ostala tijela da ponavljaju tu pogrešnu odluku, a posebno to vrijedi za sudove – u kaznenom postupku kazneni sud je dominus litis, i nema veze s upravnim postupcima. Dakle, samo treba odgovoriti na pitanje: ostvaruju li se isticanjem pozdrava ZDS obilježja kaznenog djela propisanog čl. 325. KZ-a."

Radnička fronta u potpunosti podržava današnju akciju Inicijative mladih za ljudska prava te osuđuje zloupotrebu državnih tijela represije – policija bi, naime, trebala djelovati u smjeru otkrivanja i dokazivanja počinitelja kaznenih djela, izbjegavajući svoje ovlasti primjenjivati protiv onih za koje je, svakom tko posjeduje temeljna znanja s područja kaznenog prava, jasno da svojim djelovanjem nisu ostvarili obilježja kaznenog djela.

Smatramo da današnjom akcijom aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava nisu ostvarili obilježja niti jednog kaznenog djela, što je lako provjeriti – u skladu s načelom zakonitosti da je dozvoljeno sve što nije zabranjeno. U važećem Kaznenom zakonune može se pronaći odredba koja bi inkriminirala njihovo današnje ponašanje, odnosno njihove današnje aktivnosti podvela pod bilo koje kazneno djelo iz kataloga kaznenih djela propisanim posebnim dijelom Kaznenog zakona.

S obzirom da su nedavno aktivisti Radničke fronte počinili činjenično isto ili vrlo slično djelo – svoje poruke istakli kod ploče s ustaškim pozdravom, pritom ne oštećujući samu ploču, postavlja se pitanjezbog čega i aktivisti RF-a nisu bili privedeni na obavijesni razgovor. Pretpostavljamo da je odgovor sljedeći: u našem djelovanju (niti RF-a, niti Inicijative mladih) nije bilo elemenata kaznenog djela pa se nije isplatilo ulagati napor u naknadno pronalaženje počinitelja, aktivista RF-a, s obzirom da ih nije bilo moguće kazneno procesuirati – s druge strane, aktivisti Inicijative su privedeni odmah nakon akcije jer ih je, zbog njihove nepažnje, bilo vrlo lako odmah pokupiti, unatoč tome što ih nije moguće procesuirati, naprostos namjerom da ih se izmaltretira, odnosno da sezloupotrijebe policijske ovlasti. Ako nismo u pravu, pozivamo tijela kaznenog progona da se pozabave i aktivistima RF-a, jer smo, naglašavamo, učinili praktički isto što i aktivisti Inicijative mladih! (postavili svoju poruku kod spomenika, pritom ga ne oštećujući).

Aktivisti Inicijative odlično su prokomentirali svoje privođenje:

""Lijepo je vidjeti da ova država ima neku policiju i neko državno odvjetništvo, mi smo već pomislili da ne postoje kad se ustaška znakovlja nekažnjeno pojavljuju posvuda. Ali, dakle, nema pomaka: ukoliko promičete mržnju i nasilje – o vama raspravljaju odbori, osnivaju se povjerenstva, a ako stanete u obranu temeljnih načela Republike onda kada to ne učine njezine institucije – gone vas", komentiraju. Komentar Inicijative posebno dobiva na težini kad se u obzir uzme da, kako smo već naveli,postavljanje poruke ispred ploče nije kazneno djelo, dok se isticanjem pozdravaZa dom spremni, u bilo kom kontekstu, ostvaruju sva bitna obilježja kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju opisanog u i kažnjivog prema članku 325. Kaznenog zakona.

Pritom treba naglasiti kako činjenica da je pozdrav ZDS kod tijela državne uprave uredno registriran kao dio grba uredno registrirane udruge nema nikakav utjecaj na interpretaciju članka 325. Kaznenog zakona, odnosno na činjenicu da se njegovim isticanjem (premda uredno registriranog kod nadležnog tijela državne uprave) ostvaruju obilježja tog kaznenog djela – upravni postupci za registraciju udruga i njihovih obilježja nisu u direktnoj vezi s kaznenim postupcima povodom ostvarivanja elemenata kaznenih djela, a prilikom odlučivanja o kaznenopravnoj odgovornosti počinitelja Kazneni zakon svakako je iznad pojedinačnih odluka državnih upravnih tijela.

Naravno da je poželjno da odluke svih državnih tijela budu koherentne i da pravni sustav u cjelini bude koherentan jer se izvodi iz istog Ustava, odnosno iz istih polazišnih načela, i da ne bi trebao imati unutarnje proturječnosti, ali moguće je da ih ima i da proturječne odluke egzistiraju neovisno jedna od druge. U konkretnom slučaju smatramo da je odluka o registraciji udruge s tim pozdravom bila pogrešna, ali postojanje pogrešne odluke(koja je, dok se u propisanom postupku ne ospori, pravovaljana) u upravnom postupku nema nikakvog utjecaja na donošenje odluke u kaznenom postupku. Dakle, kazneni sud slobodan je u interpretaciji Kaznenog zakona, i nije vezan uz odluke upravnih tijela. Pogrešna odluke jednog državnog tijela ničim ne obvezuje ostala tijela da ponavljaju tu pogrešnu odluku, a posebno to vrijedi za sudove – u kaznenom postupku kazneni sud jedominus litis, i nema veze s upravnim postupcima. Dakle, samo treba odgovoriti na pitanje: ostvaruju li se isticanjem pozdrava ZDS obilježja kaznenog djela propisanog čl. 325. KZ-a.

Pravo je čudo da tijela kaznenog progona ne prepoznaju elemente kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. KZ-a prilikom isticanja pozdrava ZDS, ali kazneno djelo vide tamo gdje ga nema – prema izjavi aktivista Inicijative,u policiji su navodno spominjali "oskvrnuće spomen područja", što govori o njihovom amaterizmu – dovoljno je, naime,u važećem Kaznenom zakonu se riječ oskvrnuće spominje samo unutar riječi rodoskvrnuće (kazneno djelo protiv braka, obitelji i mladeži).

Inicijativa se poziva na vrijednosti Ustava RH, ali ne treba ići tako "visoko": dovoljno je pozvati se na važeći Kazneni zakon iz kojeg, ispravnom interpretacijom članka 325., proizlazi da se isticanjem pozdrava ZDS ostvaruju elementi kaznenog djela. S druge strane, isti taj zakon ne inkriminira ponašanje kojeg su danas manifestirali članovi Inicijative, odnosno nedavno članovi RF-a.