Članci

Represija, teror i žrtve u Južnoj Americi 1948-1990

  • 28. 11. 2016.
  • Piše: Radnička fronta

Autor: Radnička fronta

Za vrijeme trajanja Hladnoga rata (1948. - 1990.) američka je vlada podržala svrgavanje barem 24 vlade u Latinskoj Americi. Od toga su četiri svrgnute izravnom upotrebom američkih vojnih snaga, tri putem pobuna ili ubojstava koje je koordinirala CIA, a sedamnaest poticanjem lokalnih vojnih i političkih snaga da djeluju bez izravne američke podrške, uglavnom kroz vojne državne udare.

Ljudske žrtve ovakvih nastojanja su bile brojne. Od 1960. (kada je SSSR ukinuo gulage) pa sve do sovjetskog kolapsa 1990. broj političkih zatvorenika, žrtava torture i smaknuća nenasilnih disidenata u Latinskoj Americi je značajno prešao onaj u zemljama Varšavskog pakta. Drugim riječima, u periodu 1960. - 1990. čitav sovjetski blok je kao cjelina bio manje represivan nego mnoge pojedine latinoameričke zemlje.

Vrući Hladni rat u Srednjoj Americi je proizveo humanitarnu katastrofu bez presedana. Ukupan broj mrtvih 1975. - 1991. je dosegao gotovo 300 000 kod stanovništva koje broji manje od 30 milijuna. Više od milijun izbjeglica je pobjeglo iz te regije - uglavnom u SAD. Ekonomska šteta, iako nikada izračunata, bila je ogromna.

Perry Anderson, "Imperium", NLR 83: 76-77