Članci

Sami ste tražili kapitalizam

  • 06. 08. 2016.
  • Piše: Radnička fronta

Kad god se nešto govori o nekim radničkim akcijama,
radničkim nevoljama, novim kapitalističkim nedaćama
i sl., uvijek se javi i pokoji rezignirano-cinični glas
s ljevice koji kaže “eh pa ti isti radnici su 1990.
glasali za ovo danas”. Međutim, situacija je ipak
malo kompliciranija od toga.

1) Mnogi koji se danas bune protiv kapitalizma 1990.
nisu bili rođeni ili nisu tada uopće imali pravo glasa.

2) 1990. se nije glasalo za kapitalizam ili za socijalizam.
O tome referenduma nije bilo.

3) Na izborima 1990. nije baš bio landslide za HDZ – HDZ
je dobio (u drugom krugu) 40,79% glasova, a SKH-SDP
(zajedno s neovisnim kandidatima s njihovom
potporom) 33,86%.

4) Sve i da je SKH-SDP (ili KNS ili neko treći) pobijedio
na izborima 1990, iluzorno je misliti da oni ne bi uveli
kapitalizam. To bi možda izgledalo malo drugačije,
možda mrvicu manje mafijaški i uz manje doktrine šoka,
ali konačni rezultat bi bio više-manje isti.

5) Na referendum 1990. se nije moglo glasati za
“socijalističku Jugoslaviju, radničko samoupravljanje
i bratstvo i jedinstvo” ili za “kapitalističku Hrvatsku”.
Toga nije bilo u ponudi. Na tacni su bili “Miloševićeva
Jugoslavija” i “prijedlog SR Hrvatske i Slovenije”
(a samo pitanje na referendumu je bilo užasno
komplicirano i čudno*).

Ukratko, nema nikakvog smisla vrlo složene političkoekonomske
procese koji su 1989-90. doveli do propasti
realsocijalizma 20. st. svoditi na banalno “pa ljudi su to
izglasali”. Koliko god tada velik dio naroda bio sve uspješnije
planski s vrha indoktriniran nacionalističkom ideologijom,
teško da bi se drugačijim ishodom glasanja 1990. nešto
bitno bilo promijenilo. Suvisle političke opcije koja bi se tada
zalagala za opstanak socijalizma nije bilo, niti je takva mogla
postojati u tadašnjem globalnom okviru.

Uostalom, sjetimo se – prelazak na kapitalizam je već
polako bio počinjao još u Jugoslaviji, sa svim onim tržišnim
i drugim reformama od 1965. nadalje. Nikakav veliki klik
se zapravo nije dogodio 1990. – samo su se nastavile
tendencije koje su postojale već u Jugoslaviji. Čak su i prve
privatizacije bile počele još za Markovića 1989. – stoga je
potpuno izvjesno da bi se restauracija kapitalizma dogodila
sve i da nacionalisti nisu pobijedili na izborima (i u Hrvatskoj
i drugdje) i da je Jugoslavija i opstala.

_____________

* „1. Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država,
koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima
drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s
drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike
Slovenije za rješenje državne krize SFRJ)?”

„2. Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj
saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike
Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ)?”