Članci

Stav RF-a o pomoćnicima u nastavi

  • 22. 07. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Radnička fronta će se u Saboru svakako zalagati za poboljšanje položaja svih radnika pa tako i pomoćnika u nastavi. Članovi Radničke fronte u svojim javnim nastupima neprestano ističu kako smo u Europskoj uniji u vrhu po ugovorima sklopljenim na određeno vrijeme (90% ugovora u 2018. godini potpisano je na određeno vrijeme, a među tim radnicima je najviše mladih), a u takav, prekarni oblik rada nažalost spadaju i pomoćnici u nastavi, kojih ima i među našim članovima.

Pomoćnici u nastavi su izuzetno važni za inkluziju djece s teškoćama u redovite razrede te smo svjesni njihovog lošeg statusa u hrvatskim školama koji se posljedično odražava na jednu od najranjivijih učeničkih skupina. Porazna je činjenica da za takvo odgovorno i važno zanimanje postoji samo pravilnik i da pomoćnici ne uživaju prava iz kolektivnog ugovora za osnovne i srednje škole.

Naši zastupnici će se zalagati da pomoćnici u nastavi uđu u Zakon o osnovnim i srednjim školama, odnosno da budu zaposleni u školi, kao u mnogim državama Europske unije, a ne da se financiraju putem EU-projekata, udruga ili da ovise o dobroj volji ili financijskim mogućnostima gradova i županija, kao osnivača.

Također iznimno važnom smatramo i personalizaciju zanimanja pomoćnika u nastavi, odnosno dobivanje statusa stručnih suradnika te će naši zastupnici vršiti pritisak na MZO da konačno donese nastavni plan i program njihove edukacije kako bi što prije ušli u Nacionalnu klasifikaciju zanimanja i tako, između ostalog, dobili pravo pridruživanja sindikatu, kojeg trenutno nemaju.

Sindikalno udruživanje i djelovanje jedan je od temeljnih preduvjeta dostojanstvenog rada, za koji se borimo od samog početka našeg postojanja i s toga puta ne mislimo skretati, stoga nas smatrajte vašim saveznikom.