Članci

Zašto je raspušten Sabor prije Zakona o obnovi Zagreba?

  • 21. 05. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Treba jasno reći da ova Vlada nije donijela Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa jer su procijenili su da im je popularnije donijeti par vatrogasnih mjera (najam stana za one koji su ostali beskućnici, sanacija dimnjaka, zamjena bojlera), dok su jedno od gorućih pitanja – saniracije porušenog grada, ostavili za kasnije. Iako je Lex Agrokor donesen u samo par tjedana, ovdje se tek 54 dana nakon potresa prijedlog zakona uputio u javnu raspravu. Čak niti nacrt zakona ne definira sufinanciranje obnove višestambenih zgrada, već samo daje okvir za donošenje programa mjera.

Na njega su odmah reagirali tržišni fundamentalisti jer zakon ipak predviđa minimum socijalne korektnosti – da se obnavlja samo ona nekretnina u kojoj vlasnik ili srodnik imaju prebivalište, dok liberali smatraju da se tako "kažnjava ljude koji su svoj novac ulagali u nekretnine". Ukratko, očekuje se burna rasprava o ovom zakonu koji će imati veze s nekim temeljnim pitanjima kao što je pravo na stanovanje, odnos privatnog vlasništva i temeljnih potreba.