Članci

Zašto bi država davala novac kapitalistima?

  • 02. 05. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Jedan od 'argumenata' kojeg glasnogovornici domaće buržoazije ko papagaji ponavljaju kada opravdavaju njihovo izvlačenje love od države, jest da im je država zabranila rad pa ih onda treba i kompenzirati za gubitke, plaćati umjesto njih radnike.

A država im je zabranila rad jer ne ispunjavaju sigurnosne uvjete za poslovanje. Da li je država odgovorna za virus? Nije. Da li je država odgovorna što oni ne ispunjavaju sigurnosne uvjete za rad? Nije. U konačnici, da li im je država trebala dozvoliti da rade, makar se time povećava rizik od zaraze i ugrožavaju životi ljudi?! Naravno da nije.

Dakle, glasnogovornici domaće buržoazije smatraju da je država dužna kompenzirati ih za gubitke jer im nije dozvolila da rade i da ugrožavaju živote ljudi. Jebeno.