Članci

Zašto opće snižavanje radničkih plaća u javnom sektoru znači i snižavanje plaća u kapitalističkom sektoru?

  • 15. 04. 2020.
  • Piše: Radnička fronta

Kapitalistički trubuhozborci godinama zagovaraju opće snižavanje plaća u javnom sektoru.

I dok se s tim lako složiti, primjerice, u pitanju političke elite, načelnika općina, gradonačelnika, političkih namještenika, šefova agencija, članova nadzornih odbora, direktora javnih poduzeća, političara, savjetnika, predsjednika, ministara, župana i sl., zagovaranje je općega smanjenja plaća svih u javnom sektoru (učiteljica, odgojitelja, profesorica, vozača, čistača, kuhara i drugih radnika - srećom, nakon ove se krize vjerojatno neće usuditi dirati u plaće zdravstvenih radnika) je, osim što je nepravedno, također i ekonomski pogubno.

Naime, opće smanjenje plaća u javnom sektoru povlači za sobom i opće smanjenje plaća u kapitalističkom (privatnom) sektoru. Kako?

Vrlo jednostavno. Riječ je o zakonu prelivenih posuda. Ako npr. smanjite plaću čistačici u javnom sektoru, onda će i kapitalist smanjiti plaću čistačici u privatnom sektoru - jer zašto bi on plaćao svoje čistačice više ako cijena rada u čišćenju pada? Ako plaće profesora u školama padnu, privatnici će smanjiti i plaće profesorima u privatnim školama - "pogledajte kolike su plaće u javnim školama, zašto biste vi imali tolike plaće?" Ukratko, ako padnu plaće radnicima u javnom sektoru, onda si i kapitalistički sektor može dopustiti niže plaće jer je slabija konkurencija javnog sektora. Ako profesor ili vozač u javnom sektoru radi za crkavicu, što onda vi u privatnom sektoru očekujete?

Osim toga, uzmimo, primjerice, učiteljicu koja radi u osnovnoj školi. Ako joj smanjimo i već sad prenisku plaću, kakvi će biti makroekonomski utjecaj toga? Ona će imati manje novca pa će manje trošiti na kavu u gradu, manje će trošiti u kupovini, manje će trošiti na eventualnom odmoru... Dakle, potrošnja će se smanjiti - potrošnja u kapitalističkom sektoru! A ako se potrošnja smanji, smanjuje se i profit - a ako se profit smanji, ne znači li to da će i plaće u kapitalističkom sektoru morati padati?

Da, preniske plaće u kapitalističkom (privatnom) sektoru apsolutno jesu problem - i treba se boriti (štrajkovima, protestima, političkim organiziranjem...) da se one povećaju. Međutim, kako pokazasmo, plaća čistačice u kapitalističkom sektoru neće narasti time što će se sniziti plaća čistačice u javnom sektoru - upravo obrnuto.

Postoji razlog zašto se radnike pod kapitalističkim jarmom huška na radnike u javnom sektoru - cilj je razjedinjavanje radnika kako bi radnici privatnog sektora zaboravili da su razlog njihovih loših plaća i loših radnih uvjeta vlasnici i uprave firmi za koje rade, a ne profesori njihove djece, njihovi zubari, vozači autobusa ili čistačice u javnom sektoru. [1]

Stoga, umjesto toga da čistačica u kapitalističkom sektoru viče na čistačicu u javnom sektoru da ima preveliku plaću (iako realno obje imaju premalu plaću), one se trebaju ujediniti i zajedno boriti da i jedna i druga imaju višu plaću.

___
[1] https://radnickafronta.hr/307-uhljebi-kao-desni-ideologem