Članci

Nacionalizam se ne jede!

  • 19. 11. 2019.
  • Piše: Radnička fronta

Izjava Katarine Peović predsjedničke kandidatkinje RF-a i SRP-a, povodom 18.11., o Vukovaru danas

Nekad bogat, Vukovar danas prednjači po stopi nezaposlenosti. Zbog deindustrijalizacije i iseljavanja u gradu živi manje ljudi nego što je prije rata bilo zaposlenih u Borovu. Iz Vukovara je zadnjih 8 godina iselio svaki šesti stanovnik. Tragedija koja se desila prije 28 godina danas služi desničarima za potpirivanje nacionalizma, a nitko od tih kojima su puna usta Vukovara '91. neće spomenuti Vukovar u ovom kontekstu. Vjerojatno zato što je teško za lošu današnju ekonomsku situaciju optužiti komuniste i Udbu.

Nacionalistički huškači pravi su promicatelji mržnje i iako im je stalno devedeset i prva, najmanje poštuju nevine žrtve '91. - jer povijest predstavlja samo izvor njihove koristi. Nacionalizam u Vukovaru koristi ekonomskim elitama za prikrivanje njihovih pravih motiva – osiguravanje privilegija. Ivan Penava može isplatiti predsjedniku uprave FINA-e za volontiranje 630 tisuća kuna ako dan kasnije diže uzbunu oko velikosrpske agresije. Njegovo histeriziranje oko ćirilice je teatar kojim treba prikriti prave probleme narodne većine i interese onih koje štiti.

Kada bi računi svih huškača postali transparentni, jasnije bi se vidjelo da je prava podjela između onih koji imaju i onih koji nemaju, između onih koji profitiraju od nacionalizma i onih koji su njihove žrtve, podjela na osiromašen narod koji ima sve manje toga za izgubiti i povampirenu ekonomsku elitu koja ne bira sredstva da bi se zadržala na pozicijama moći. Prava podjela koju ljudi osjećaju na svojoj koži je ona klasna, a ne podjela na Srbe i Hrvate.

Kada bi računi bili transparentni, a transakcije nacionalističkih huškača svima vidljive – teže bi uvjerili ljude da im je prvi susjed neprijatelj, a narod bi vrlo brzo shvatio tko je protiv narodne većine, radnika, umirovljenika, kome odgovara deindustrijalizacija, devastacija Hrvatske i periferni status ekonomski opustošene zemlje. Vidjelo bi se kako su među onih 20% bogataša koji imaju 95% štednje na računima, između onih 260 multimilijunaša (koji zajedno imaju 170 milijardi kuna vrijednost imovine) koji povećavaju svoje bogatstvo – upravo ti huškači i deklarirani „rodoljubi”.

Samo održavanjem i obnavljanjem industrije i potpunim zaokretom ekonomske politike možemo postići istinske promjene koje će ljudima u Vukovaru omogućiti da u Vukovaru i ostanu i da žive kao ljudi. Demokratski socijalizam predstavlja viziju društva koja omogućava ljudima da odlučuju o onome što ih se tiče – kako, što i za koga proizvode, te demokratski organiziraju ekonomski život Hrvatske. Umjesto proizvodnje za kapitalističke elite – demokratski socijalizam znači proizvodnju koja osigurava temeljne ljudske potrebe svima.

Nacionalizam se ne jede! Iako nas huškači njime pokušavaju nahraniti.

Za narodnu većinu!