Članci

Kako pulska gradska vlast brine o radnicima

  • 31. 01. 2019.
  • Piše: Radnička fronta

Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije je prije nekoliko dana uputio rukovodstvu pulskih gradskih komunalnih poduzeća i ustanova zahtjev za pokretanje pregovora o izmjenama kolektivnog ugovora, odnosno povećanju plaća koje u tim poduzećima nisu rasle već deset godina. Naime, prema riječima Rajka Kutlače, voditelja ureda SIKD-a u Puli, plaće nisu povećavane cijelo desetljeće niti u jednoj tvrtki i ustanovi čiji je osnivač Grad Pula. Valja napomenuti da je u tom razdoblju prosječna plaća na nacionalnoj razini povećana za oko 20 posto.

Nedavno smo pisali o problemima Autotroleja, javnog prijevoznika u Rijeci, koji je morao mijenjati režim vožnje jer nema vozača, da bi se u isto vrijeme preko Novog lista puštali probni baloni o privatizaciji usluge javnog prijevoza.

Slično kao i u Rijeci, nezadovoljstvo radnika u pulskim komunalnim poduzećima (pogotovo u javno prevozničkom poduzeću Pulaprometu i Herculanei, poduzeću koja pruža usluge odvoza smeća i uređenja javnih površina) doseže svoj vrhunac zbog ignorantskog odnosa rukovodećeg kadra i gradske uprave prema politici plaća i uvjetima rada.

Kakva politika stoji iza takvog odnosa IDS-a (kao najodgovornije stranke za upravljenje gradom) prema radnicima u gradskim komunalnim poduzećima, najbolje ilustrira izjava predsjednika IDS-a i gradonačelnika Pule od prije koju godinu koji se hvali kako "Grad Pula nije povećao plaće (...) od 2009. godine a udio djelatnika s ugovorom na određeno vrijeme povećan je za 33% (...), a provodi se i program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa".

Radi se, dakle, o neoliberalnim politikama mjera štednje, aktivnog sprečavanja rasta plaća i perfidno izrabljivanje radne snage. Uzmemo li u obzir i nedavno davanje u koncesiju javne usluge dimnjačarstva, pogubne politike privatizacije koju već desetljećima provode i podržavaju, opravdana je bojazan da bi nas u dogledno vrijeme mogao dočekati nastavak procesa privatizacije preostalih javnih komunalnih usluga.

A tome ćemo se odlučno suprotstaviti.