Članci

Zašto je jugoslavenski socijalizam bio napredniji od kapitalističke Hrvatske?

  • 29. 01. 2019.
  • Piše: Radnička fronta

Jugoslavenski socijalizam je proveo modernizaciju, i industrijalizaciju – ruralna zemlja je praktički preko noći postala industrijska. Između 1952. i 1966. godine jaz u razvitku između Francuske i Jugoslavije smanjio se od 130 godina na 53 godine, u odnosu na Belgiju od jednog stoljeća na 40 godina, u usporedbi sa Švedskom od 90 godina na 44 godine, u odnosu na Italiju od pola stoljeća na svega jedno desetljeće. Drugim riječima, 14 godina u Jugoslaviji su u Francuskoj trajale 80 godina, u Belgiji 60 godina, u Švedskoj 46 godina i u Italiji nešto više od 40 godina*

*Izvor: Branko Horvat ; 'Jugoslavenska privreda 1965 -1983, prijedlozi i rješenja'